Zaměření advokátní kanceláře

Advokátní kancelář se zaměřuje na poskytování právních služeb a právního poradenství zejména v oblasti obchodního a občanského práva, se speciálním zaměřením na :

  • právo cenných papírů, včetně problematiky směnek,
  • finanční právo a kapitálový trh,
  • právo obchodních společností,
  • závazkové právo mezi obchodními společnostmi,
  • vymáhání pohledávek. včetně exekučního řízení.

Advokátní kancelář dále poskytuje svým klientům právní služby a právní poradenství při zastupování před soudy všech stupňů, včetně rozhodčího řízení, a před jinými státními orgány, a to v rozsahu

  • procesního práva civilního,
  • procesního práva správního.

Advokátní kancelář s ohledem na své odborné zaměření neposkytuje právní služby v oblasti rodinného práva, ani při zastupování klientů v trestním řízení.

JUDr. Jaroslav Vansa, samostatný advokát

Lublaňská 5/57
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika

Tel: +420.224 234 415
E-mail 1:
E-mail 2:

Registrační číslo u České advokátní komory: 6104

Doktorát na PF UK
Aktivní praxe od roku 1976
Samostatný výkon advokacie od roku 1991

JUDr. Jaroslav Vansa, samostatný advokát

Lublaňská 5/57
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika

Tel: +420.224 234 415
E-mail 1:
E-mail 2:

Registrační číslo u České advokátní komory: 6104

Doktorát na PF UK
Aktivní praxe od roku 1976
Samostatný výkon advokacie od roku 1991