Profil

JUDr. Jaroslav Vansa absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1976, doktorát získal tamtéž v roce 1978. Před založením vlastní advokátní firmy získal řadu zkušeností v oblasti podnikového práva, vrcholné legislativy a civilního procesního práva.

Je uznávaným odborníkem v oblasti práva cenných papírů a zastává funkci rozhodce Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, a.s.

Vlastní advokátní praxi vykonává nepřetržitě od roku 1991 a jím založená advokátní kancelář je zaměřena na poskytování právních služeb tuzemským právnickým a fyzickým osobám a její činnost je vybudována na dlouholetých zkušenostech s aplikací a interpretací pozitivního práva.

Advokátní kancelář je pro rozsah poskytovaných služeb dostatečně personálně i technicky vybavena.

JUDr. Jaroslav Vansa, samostatný advokát

Lublaňská 5/57
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika

Tel: +420.224 234 415
E-mail 1:
E-mail 2:

Registrační číslo u České advokátní komory: 6104

Doktorát na PF UK
Aktivní praxe od roku 1976
Samostatný výkon advokacie od roku 1991

JUDr. Jaroslav Vansa, samostatný advokát

Lublaňská 5/57
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika

Tel: +420.224 234 415
E-mail 1:
E-mail 2:

Registrační číslo u České advokátní komory: 6104

Doktorát na PF UK
Aktivní praxe od roku 1976
Samostatný výkon advokacie od roku 1991