Právní služby

V rámci své činnosti poskytuje advokátní kancelář právní služby zejména formou:

  • právních konzultací a poradenství (v souvislosti se zakládáním obchodních společností, v souvislosti se snižováním nebo zvyšováním základního kapitálu, v souvislosti s valnými hromadami, v souvislosti se sepisováním a prezentací směnek apod.)
  • právních rozborů konkrétních problémů, případně projektů
  • sepisování smluv a právních podání (příprava a posuzování smluv v obchodním styku, návrhy na vyrovnání, mimosoudní smíry apod.)
  • zastupování před soudy a rozhodčími orgány – sporná agenda (příprava a sepisování žalobních návrhů, zastupování stran, příprava a vypracování opravných prostředků včetně dovolání a ústavních stížností apod.).
  • zastupování při obchodních jednáních
  • zastupování při jednáních se státními orgány.

Ceny poskytovaných právních služeb

Advokátní kancelář poskytuje svoje služby za ceny stanovené obecně závaznými právními předpisy (advokátní tarif č. 177/1996 Sb., v platném znění, a vyhláška č. 484/2000 Sb., v platném znění).

Preferována je smluvní časová odměna, která zejména v oblasti právních konzultací a poradenství lépe odráží rozsah a komplexnost poskytovaných služeb.

Při dlouhodobé spolupráci je možno individuálně sjednat fixní odměnu za určitý časový úsek (měsíc), příp. za ukončený projekt. 

JUDr. Jaroslav Vansa, samostatný advokát

Lublaňská 5/57
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika

Tel: +420.224 234 415
E-mail 1:
E-mail 2:

Registrační číslo u České advokátní komory: 6104

Doktorát na PF UK
Aktivní praxe od roku 1976
Samostatný výkon advokacie od roku 1991

JUDr. Jaroslav Vansa, samostatný advokát

Lublaňská 5/57
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika

Tel: +420.224 234 415
E-mail 1:
E-mail 2:

Registrační číslo u České advokátní komory: 6104

Doktorát na PF UK
Aktivní praxe od roku 1976
Samostatný výkon advokacie od roku 1991