Advokátní kancelář Praha

Vstoupili jste na stránky advokátní kanceláře JUDr. Jaroslava Vansy. Advokátní kancelář poskytuje právní služby v dále specifikovaném rozsahu a zaměření. Základem poskytování právních služeb je vysoká odbornost, dlouholetá praxe a stabilizovaný pracovní vztah s klienty.

Odborné zaměření:

  • cenné papíry, včetně problematiky směnek
  • finanční právo, kapitálový trh
  • obchodní právo, zejména právo obchodních společností
  • procesní právo civilní, rozhodčí řízení

Forma poskytování právních služeb:

  • právní konzultace a poradenství
  • sepisování smluv a právních podání
  • zastupování před soudy a jinými státními orgány
 

JUDr. Jaroslav Vansa, samostatný advokát

Lublaňská 5/57
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika

Tel: +420.224 234 415
E-mail 1:
E-mail 2:

Registrační číslo u České advokátní komory: 6104

Doktorát na PF UK
Aktivní praxe od roku 1976
Samostatný výkon advokacie od roku 1991

JUDr. Jaroslav Vansa, samostatný advokát

Lublaňská 5/57
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika

Tel: +420.224 234 415
E-mail 1:
E-mail 2:

Registrační číslo u České advokátní komory: 6104

Doktorát na PF UK
Aktivní praxe od roku 1976
Samostatný výkon advokacie od roku 1991